Oudervereniging

Wat is en wat doet de OuderVereniging?

De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders die in overleg met school allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van alle leerlingen op onze school. De OV bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en overige OV-leden.

Iedere ouder / verzorger / voogd die een kind op Basisschool Manjefiek heeft is automatisch lid van de OuderVereniging.

Hoeveel tijd kost dat?

De OV vergadert ongeveer 1 x per 6 weken en zijn openbaar, dus elke ouder mag daarbij aanwezig zijn. De vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn altijd op dinsdagavond en duren ongeveer 2,5 uur. Tussentijds zullen er ook overleggen plaatsvinden die gerelativeerd zijn aan een activiteit, deze overleggen vinden meestal plaats onder schooltijd.

Hoe kom ik in de OuderVereniging?

Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen en zullen worden gekozen aan de hand van een verkiezing. Heeft u interesse en wilt u zich kandidaat stellen? Meldt u dan bij de directie.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling