Partners

logo Maastricht sport

 

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad / Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbindt. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.​

Wil je meer informatie? Kijk op www.maastrichtsport.nl

 trajekt

Als kind wil je graag leuke dingen doen in je vrije tijd. En dan het liefst dingen die je zelf anders niet zo snel zou doen. Iets leuks, iets cools, iets nieuws. Niet alleen door het jaar, maar ook tijdens de vakantie. Maar je wilt ook je zegje kunnen doen. Opkomen voor je eigen mening, wensen en ideeën. En zo zelf iets voor jou en andere kinderen regelen.

Trajekt biedt verschillende diensten aan voor kinderen: Kinderwerk, Kindervakantiewerk, Schoolmaatschappelijk werk

Wil je meer informatie? Kijk op www.trajekt.nl

mik

Vanaf twee en tot vier jaar is uw peuter welkom in een MIK peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is een nieuwe stap in het leven van uw peuter. MIK doet er alles aan om deze stap zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw kind kan vanaf twee jaar een aantal dagdelen per week in één van onze 21 peuterspeelzalen terecht. U woont in Maastricht en zoekt een leuke peuterspeelzaal voor uw kind? Dan geeft deze website een antwoord op de volgende vragen. Wat is MIK? Wat is een peuterspeelzaal? En wat gebeurt er zo allemaal?

Wil je meer informatie? Kijk op www.mik-kinderopvang.nl

tjt
Toon je Talent is een uniek project dat kinderen de kans biedt om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hun kan doen, waar ze goed in zijn of gewoon gelukkig van worden. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Wil je meer informatie? Kijk op www.kaleidoscoop.net/nl/toon-je-talent.aspx
kunstexpress

KunstExpress In Malberg !

Het KunstExpress Maatjesproject is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar die een talent hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek, toneel of beeldende kunst. Ze komen uit een gezin waar weinig middelen zijn voor kunsteducatie. 
Het KunstExpress Maatjesproject wil deze kinderen een schooljaar lang een maatje bieden die met hen op onderzoek uitgaat in de kunstwereld. Samen kunst maken, samen een kunstenaar bezoeken, kunst bekijken in een museum of voorstellingen bezoeken.
KunstExpress is nu ook in Malberg op de woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. Het project wordt uitgevoerd door Kaleidoscoop en Trajekt in na​uwe samenwerking met de school.
Wil je meer informatie? Kijk op www.kunstexpress.nl  en www.kaleidoscoop.net


leergeld maastricht heuvelland button
Hebt u kinderen tussen de 4 en 18 jaar en een laag inkomen? U kunt dan bij ons een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning. Het formulier hiervoor kunt u vinden op www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl , en kunt u samen met de door ons gevraagde documenten, sturen naar:
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland Burgemeester Cortenstraat 100-F 6226 GZ Maastricht
Hulp nodig bij het aanvragen van deze ondersteuning? Maak een afspraak bij Trajekt. 

 bibliotheek op school
Wij hebben op school een eigen steunpunt van de bibliotheek. Hier kunnen de kinderen boeken lenen. 
Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekopschool.nl
 snappet

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 werken op een mini-tablet bij de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Deze wordt gebruikt als digitaal werkboek om de geleerde stof te verwerken.  
Wil je meer informatie? Kijk op www.snappet.org
 de vreedzame school
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Wil je meer informatie? Kijk op www.devreedzameschool.nl  

logo speelplezier

Zowel in de peuterspeelzal als in de groep 1/2 werken we met de methodiek speelplezier. Spelen is dè bezigheid van jonge kinderen. Ze leren door te exploreren, te experimenteren en te imiteren. Kinderen hebben spel ook nodig als uitlaatklep.
De methodiek speelplezier bestaat uit de dagelijks steeds terugkerende speel-leerroutines:
demonstratiespel en een (hand)pantomimespel voor spel- en taalstimulering  in de grote groep, een begeleid spel met een pedagogisch of didactisch motief in de kleine groep en observerend en kindvolgend meespelen en spel verrijken tijdens vrij spel.

Wil je meer informatie? Kijk op www.speelpleziermethodiek.nl

verkeer

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers. De vereniging bestaat uit besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de inzet van tienduizenden verkeersbrigadiers, verkeersouders, verkeerskundig consulenten, bedrijfsadviseurs en vele andere vrijwilligers. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals die opereren vanuit een van de zes vestigingen. Zij beschikken in de meeste gevallen over (een combinatie van) verkeerskundige, bedrijfskundige en/of sociologische expertise.

Wil je meer informatie? Kijk op www.kids.vvn.nlMosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling